Brannrådgiverne AS

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester:

 • Brannkonsept
 • Brannprosjektering
 • Rømningssimuleringer (Pathfinder)
 • Uavhengig kontroll prannprosjektering (UKPR)
 • Brannteknisk utførelseskontroll (KUT) 
 • Brannteknisk rådgivning                                                                              
 • Tilstandsvurdering/risikovurdering                                             
 • Brannvernledertjenester; brannvernlederrollen, brannrunder, avvikshåndtering, tilsyn
 • Evakueringsplaner
 • Tegninger; branntegninger, rømningsplaner, O-planer
 • Opplæring, brannøvelser; www.branntest.no , slokkeøvelser, brannvernlederkurs
 • Branndokumentasjon; papirperm, digital løsning

Vi tar utgangspunkt i våre kunders ønsker og behov, og tilpasser gode løsninger som dekker inn aktuelle forskriftskrav, og bidrar til å ivareta brannsikkerheten på en optimal måte.