Branndokumentasjon, leietakerhåndbok, evakueringsplan

Vi kan utarbeide branndokumentasjon, som er tilpasset bygget denne skal gjelde for. Vi tar utgangspunkt i brannstrategi for bygget, og utarbeider de deler som skal være med i en branndokumentasjon, blant annet beskrivelse av branntekniske innretninger som skal ivaretas (årskontroll/vedlikehold, ettersyn), og tilpassede sjekklister for ettersyn tilpasset vaktmester, brannvernleder, leietaker, med flere.

Vi kan også utarbeide forenklede leietakerhåndbøker, som naturlig vil inngå som del av leietakers brannansvar/internkontroll.

I risikoklasse 5 og 6, og i arbeidsbygninger, så er det krav om evakueringsplaner, som skal beskrive hvordan man har organisert seg på bygget for å ivareta rask og sikker evakuering i et nødstilfelle. Brannrådgiverne AS har god erfaring med å utarbeide tilpassede evakueringsplaner.

Vi kan levere både papirbaserte dokumentasjonspermer, eller vi kan bistå med å tilrettelegge dokumentasjonen i et elektronisk system.

Ta kontakt for mer informasjon!

Kontakt oss