Uavhengig kontroll av prosjektering (UKPR)

I 2008 ble det innført nye regler, som tilsier at kommunene – i forbindelse med byggesaker - kan stille krav til at et uavhengig foretak skal kontrollere de branntekniske løsninger som er valgt i prosjektet.

Brannrådgiverne AS har bred erfaring med denne type uavhengige kontroller, og bistår dere gjerne ved behov.

For hjelp med uavhengig kontroll:

Kontakt oss