Generell bistand brannrådgivning

Vi erfarer at mange av våre kunder av og til har behov for en samarbeidspartner, som kan bistå med råd og veiledning i ulike sammenhenger. Eksempler på forhold hvor Brannrådgiverne AS kan bistå som rådgiver, er:

  • Bistand i forbindelse med gjennomført årskontroll på en brannteknisk innretning (eksempelvis sprinkleranlegget), hvor det er påvist påfallende mange feil og mangler. Er det i så fall benyttet korrekt regelverk fra kontrollør sin side?
  • Det skal gjennomføres et byggeprosjekt; kan det gjennomføres som et ikke-søknadspliktig tiltak? Må det eventuelt utarbeides et brannkonsept?
  • Er det tilfredsstillende dekning av slokkeutstyr på bygget? Er dette tilfredsstillende merket?

For hjelp med brannrådgivning:

Kontakt oss