Våre tjenester

Brannprosjektering

Ved krav om at det skal foreligge et brannkonsept – en helhetlig beskrivelse av hvordan brannvern er ivaretatt i prosjektet.

Les om brannprosjektering

Uavhengig kontroll av prosjektering (UKPR)

Ved krav om at et uavhengig foretak skal kontrollere de branntekniske løsninger som er valgt i prosjektet kan vi hjelpe deg.

Les om UKPR

Kontroll av brannteknisk utførelse (KUT)

Erfaringsmessig så oppstår det ofte feil og mangler i forbindelse med utførelsen ute på det enkelte bygg. 

Les om utførelse

Tilstandsvurdering

Det er ofte store utfordringer knyttet til spesielt eldre byggverk (1890-gårder, med flere), hvor det heter seg at eldre byggverk skal ...


Les om Tilstandsvurdering

Risikovurderinger

Det er krav til at alle virksomheter skal ha utarbeidet egne risikovurderinger, for å kartlegge alle risikoområder i sin virksomhet, og vurdere hvilke tiltak ...

Les om Risikovurderinger

Branndokumentasjon

Vi kan utarbeide branndokumentasjon, som er tilpasset bygget denne skal gjelde for. Vi tar utgangspunkt i brannstrategi for bygget, og utarbeider de deler som skal være med i en branndokumentasjon, blant annet ...

Les om Branndokumentasjon

Brannvernledertjenester

Vi tilbyr alle typer brannvernledertjenester, fra enkel brannrådgivning til å påta oss hele brannvernlederrollen på det enkelte bygg.


Les om Brannvernledertjenester

Brannvernkurs

Brannrådgiverne AS har god erfaring med å avholde brannvernlederkurs, både for uerferne og erfarne brannvernledere. Videre kan vi tilby oppdateringskurs og brannvernkurs for driftspersonell, leietakere, og ...

Les om brannvernkurs

Brannøvelser

Vi kan tilby flere typer brannøvelser til konkurransedyktige priser. Vi tilbyr blant annet: Evakueringsøvelser ...


Les om Brannøvelser

Generell bistand brannrådgivning

Vi erfarer at mange av våre kunder av og til har behov for en samarbeidspartner, som kan bistå med råd og veiledning i ulike sammenhenger.

Les om Generell Brannrådgivning

Branntegninger og rømningsplaner

Vi tilbyr utarbeidelse av branntegninger og rømningsplaner tegnet i AutoCad for nye og eksisterende bygg.

Les om Branntegninger og rømningsplan