Brannteknisk tilstandsvurdering av eksisterende bygg

Det er ofte store utfordringer knyttet til spesielt eldre byggverk (1890-gårder, med flere), hvor det heter seg at eldre byggverk skal oppgraderes etter nyere forskrift (1985/87) – innenfor en økonomisk og praktisk ramme.

Vi har meget god kompetanse på denne type vurderinger, hvor vi søker å finne løsninger som vurderes å være tilfredsstillende, samtidig som det vurderes å være gjennomførbart på det enkelte bygg. I denne forbindelse har vi mulighet for å finne tilpassede løsninger.

For hjelp med tilstandsvurdering:

Kontakt oss