Tverrfaglig utførelseskontroll brann (KUT-brann)

Erfaringsmessig så oppstår det ofte feil og mangler i forbindelse med utførelsen ute på det enkelte bygg. Dette kan skyldes feil oppfattelse av de krav som faktisk er beskrevet i brannkonseptet. 

Vi tilbyr uavhengig kontroll av utførelsen, hvor vi kan bistå ute på byggeplass både underveis i prosjektet (for å sikre korrekt utførelse), og i etterkant før endelig godkjennelse og overlevering av arbeidet som er utført.

For hjelp med KUT-brann:

Kontakt oss