Brannprosjektering

For de fleste søknadspliktige byggeprosjekter stilles det i byggesak krav om  brannkonsept – en ytelsesbeskrivelse av hvordan brannsikkerheten skal ivaretas prosjektet, Vi prosjekterer hensiktsmessige og kostnadseffektive branntekniske løsninger i hvert prosjekt.

Et brannkonsept er et godt grunnlag for utførende, for å sikre at disse leverer løsninger som ivaretar nødvendige ytelseskrav vedrørende brannsikkerhet.

For hjelp med brannprosjektering:

Kontakt oss