Rømningsanalyser, beregning persontall og rømningstid

Det vil i mange tilfeller være behov for spesielle beregninger og analyser knyttet til å dokumentere antall personer som kan oppholde seg i et lokale eller byggverk, gitt visse forutsetninger.

I enkelte tilfeller vil bredder på utgangsdører for bygg og lokaler hvor planlagt mange personer ikke tilfredsstille 1 cm pr. person, da vil rømningssimulering avdekke om reduserte bredder er tilstrekkelig.

Vi tilbyr analyser og beregninger av denne type forhold, basert på anerkjent rømningsimuleringsprogram.

For hjelp med rømningsanalyser:

Kontakt oss